De dl a dv: 9h-13:30h i 16h-20h. ds, dg i festius: 9h-14h

AVÍS LEGAL I CONDICIONS D'ÚS DEL PORTALPer complir amb l'article 10 de la Llei 34/2002 de Serveis de la Societat de la Informació i de Comerç Electrònic, informem als usuaris de les nostres dades:

Nom de l'empresa:

HEREUS DE F.J. ARGEMÍ, S.L.

Domicili social:

Passatge del Celler, 5-7, 08415, Bigues i Riells, (Barcelona)

CIF:

B63600746

Telèfon:

938658080

Correu electrònic:

cansapera.info@gmail.com

Lloc web:

https://cansapera.com

Dades de registre:

Barcelona, Tom 36907, Foli 86, Full B21308, Inscripció 1


L'activitat que duu a terme l'empresa és la producció d'oli.

L'horari d'obertura és el següent: de dilluns a divendres: 9h-13:30h i 16h-20h. Dissabtes, diumenges i festius de 9h a 14h


1.- FINALITAT

HEREUS DE F.J. ARGEMÍ, S.L. (d'ara endavant també el prestador) com a responsable del lloc web, posa a disposició dels usuaris el present document, que regula l'ús del lloc web https://cansapera.com,amb el qual pretenem complir ambles obligacions disposades en la Llei34/2002, de Serveis de la Societat de la Informació i de Comerç Electrònic (LSSICE o LSSI),  així com informar a tots els usuaris del lloc web sobre les condicions d'ús de la web.

A través de la Web, HEREUS DE F.J. ARGEMÍ, S.L. Facilita als usuaris l'accés i ús dels diferents serveis i continguts posats a disposició a través de la web.

Qualsevol persona que accedeixi a aquest lloc web assumeix el paper d'usuari (davant de l'usuari), i implica l'acceptació total i sense reserves de totes i cadascuna de les disposicions incloses en aquest avís legal, així com de qualssevol altres disposicions legals que siguin aplicables. Com a
usuaris, ha de llegir atentament el present Avís Legal en qualsevol de les ocasions que entrin a la web, ja que pot patir modificacions ja que el prestador es reserva el dret de modificar qualsevol tipus d'informació que pugui aparèixer a la web, sense que existeixi l'obligació de pre-notificar o informar als usuaris d'aquestes obligacions,  La publicació a la pàgina web del prestador és suficient.2. CONDICIONS D'ACCÉS I ÚS DE LA WEB.

2.1. Accés i ús gratuït del lloc web.

La prestació dels serveis per part d'HEREUS DE F.J. ARGEMÍ, S.L. És gratuït per a tots els usuaris. No obstant això, alguns dels serveis prestats pel prestador a través del lloc web poden estar subjectes al pagament d'un preu.

2.2.Registre d'usuaris.

Amb caràcter general, la prestació dels Serveis requereix la prèvia subscripció o registre dels Usuaris. Tot i així, HEREUS DE F.J. ARGEMÍ, S.L. condiciona la utilització d'alguns dels serveis a la complementació prèvia del corresponent registre d'Usuari. Aquest registre es realitzarà en la forma expressament indicada en el propi apartat de serveis.

2.3. Veracitat de la informació.

Tota la informació facilitada per l'Usuari ha de ser veraç. A aquests efectes, l'Usuari garanteix l'autenticitat de les dades comunicades a través dels formularis de subscripció dels Serveis. Serà responsabilitat de l'Usuari mantenir tota la informació facilitada a HEREUS DE F.J. ARGEMÍ, S.L. permanentment actualitzada de manera que respongui, en cada moment, a la seva situació real. En tot cas, l'Usuari serà l'únic responsable de les declaracions falses o inexactes realitzades i dels danys i perjudicis causats al prestador o a tercers.

2.4. Menors d'edat.

Per a la utilització dels serveis, els menors d'edat han d'obtenir sempre prèviament el consentiment dels pares, tutors o representants legals, que són els últims responsables de tots els actes realitzats pels menors al seu càrrec. La responsabilitat en la determinació de continguts específics als quals accedeixen els menors d'edat correspon a aquells, és per això que si accedeixen a continguts inadequats a Internet, s'hauran d'establir mecanismes en els seus ordinadors, en particular programes informàtics, filtres i blocs, que permetin limitar els continguts disponibles i, encara que no siguin infal·libles,  són especialment útils per controlar i restringir els materials als que poden accedir els menors d'edat.

2.5. Obligació de fer un ús correcte del lloc web.

L'Usuari es compromet a utilitzar el Lloc Web de conformitat amb la Llei i el present Avís Legal, així com la moral i els bons costums. A aquest efecte, l'Usuari s'abstindrà d'utilitzar la pàgina amb finalitats il·lícites o prohibides, lesives dels drets i interessos de tercers, o que de qualsevol forma puguin danyar, inutilitzar, sobrecarregar, deteriorar o impedir la normal utilització d'equips informàtics o documents, arxius i tot tipus de continguts emmagatzemats en qualsevol equip informàtic del prestador.


En particular, i a títol indicació però no exhaustiva, l'Usuari es compromet a no transmetre, difondre o posar a disposició de tercers informació, dades, continguts, missatges, gràfics, dibuixos, arxius de so o imatge, fotografies, enregistraments, programari i, en general, qualsevol tipus de material que:

  1. És contrari, menysprea o viola els drets fonamentals i les llibertats públiques reconegudes constitucionalment, en els tractats internacionals i altres normes vigents;
  2. Indueix, incita o promou delictius, degradants, difamatoris, violents o, en general, contraris a la llei, la moral i l'ordre públic;
  3. Indueix, incita o promou accions, actituds o pensaments discriminatoris basats en el sexe, la raça, la religió, les creences, l'edat o la condició.
  4. És contrari al dret a l'honor, a la intimitat personal o familiar o a la pròpia imatge de les persones;
  5. De qualsevol manera perjudica la credibilitat del prestador o de tercers; i
  6. constitueix publicitat il·lícita, enganyosa o deslleial.

 

3.- EXCLUSIÓ DE GARANTIES I RESPONSABILITAT

El prestador declina qualsevol responsabilitat derivada de la informació publicada a la nostra pàgina web, sempre que aquesta informació hagi estat manipulada o introduïda per un tercer.

Aquest lloc web ha estat revisat i provat per funcionar correctament. En principi, es pot garantir un bon funcionament els 365 dies de l'any, les 24 hores del dia. No obstant això, el prestador no descarta la possibilitat que existeixin determinats errors de programació, o que causes de força major, catàstrofes naturals, vagues, o circumstàncies similars que facin impossible l'accés al lloc web.

HEREUS DE F.J. ARGEMÍ, S.L. no atorga cap garantia ni es fa responsable, en cap cas, dels danys i perjudicis de qualsevol classe que es puguin derivar de la falta de disponibilitat, manteniment i efectiu funcionament del lloc web o dels seus serveis i continguts; de l'existència de virus, programes maliciosos o lesius en els continguts; de l'ús il·lícit,  negligent, fraudulent o contrari al present Avís Legal i condicions d'ús; o la falta de licitud, qualitat, fiabilitat, utilitat i disponibilitat dels serveis prestats per tercers i gestos a disposició dels usuaris en el lloc web. El prestador no es fa responsable en cap cas dels danys i perjudicis que es puguin derivar de l'ús il·lícit o de fet d'aquest lloc web.

4.- COOKIES

El lloc web del prestador pot utilitzar cookies (petits arxius d'informació que el servidor envia a l'ordinador de la persona que accedeix a la pàgina) per dur a terme determinades funcions que es consideren imprescindibles per al correcte funcionament i visualització del lloc. Les cookies utilitzades són, en tot cas, temporals, amb l'única finalitat de fer més eficaç la navegació, i desapareixen en finalitzar la sessió de l'usuari. 

Per a més informació, consulti la nostra Política de Cookies. {ENLLAÇ A LA POLÍTICA DE COOKIES}

5.- ENLLAÇOS

Des del lloc web és possible que se li redirigeixi a continguts de llocs web de tercers. Ja que des de la web no sempre podem controlar els continguts introduïts per tercers, HEREUS DE F.J. ARGEMÍ, S.L. no assumeix cap tipus de responsabilitat respecte a aquests continguts. En tot cas, el prestador declara que procedirà a la retirada immediata de qualsevol contingut que pogués contravenir la legislació nacional o internacional, la moral o l'ordre públic, procedint a la retirada immediata de la reedició a aquests llocs web, posant en coneixement de les autoritats competents el contingut en qüestió.

El prestador no es fa responsable de la informació i continguts emmagatzemats, a títol d'exemple però no limitatiu a, en fòrums, xats, generadors de blocs, comentaris, xarxes socials o qualsevol altre mitjà que permeti a tercers publicar continguts independentment del lloc web del president.  No obstant això, i en compliment del que disposen els articles 11 i 16 de la LSSICE, el prestador es posa a disposició de tots els usuaris, autoritats i forces de seguretat, i col·labora activament en la retirada o, quan sigui necessari, el bloqueig de tots aquells continguts que puguin afectar o contravenir la legislació nacional,  o internacionals, drets de tercers o moralitat i ordre públic. En el cas que l'usuari consideri que pot haver-hi algun contingut que pogués ser susceptible d'aquesta classificació, preguem ho notifiqui immediatament a l'administrador del lloc web.

6.- PROTECCIÓ DE DADES PERSONALS

El prestador es compromet al compliment de la normativa sobre protecció de dades de caràcter personal i garanteix el ple compliment de les obligacions previstes, així com l'aplicació de les mesures de seguretat previstes en el Reglament Europeu de Protecció de Dades i la normativa espanyola de protecció de dades. Per a més informació, consulteu la nostra Política de Privacitat. {ENLLAÇ A LA POLÍTICA DE PRIVADESA}

7.- PROPIETAT INTEL·LECTUAL I INDUSTRIAL

El lloc web, incloent a títol o no limitatiu la programació, edició, compilació i altres elements necessaris per al seu funcionament, dissenys, logotips, textos, fotografies i / o gràfics són propietat del prestador o, si escau, disposa de la llicència o autorització expressa per part dels autors. Tots els continguts del lloc web estan degudament protegits per la normativa de propietat intel·lectual i industrial.

Independentment de la finalitat per a la qual fossin destinats, la reproducció total o parcial, ús, distribució i comunicació pública requereixen l'autorització escrita prèvia de l'avalador. Qualsevol ús no autoritzat prèviament pel prestador serà considerat un incompliment greu dels drets de propietat intel·lectual o industrial de l'autor. 

Els dissenys, logotips, textos i / o gràfics aliens al prestador i que puguin aparèixer en el llocweb, pertanyen als seus respectius propietaris, sent ells mateixos responsables de qualsevol possible controvèrsia que es pugui produir respecte als mateixos. En tot cas, el prestador disposa de l'autorització expressa i prevista per part d'ells.

El prestador reconeix a favor dels seus titulars els corresponents drets de propietat industrial i intel·lectual, no implicant la menció o aparició en el lloc web, de l'existència de drets o qualsevol responsabilitat del prestador sobre els mateixos, ni aval, patrocini o recomanació per part del mateix.

Per realitzar qualsevol tipus d'observació respecte a possibles incompliments dels drets de propietat intel·lectual o industrial, així com sobre qualsevol dels continguts del lloc web, pot fer-ho a través del correu electrònic revisat anteriorment.

8.- LEGISLACIÓ APLICABLE I JURISDICCIÓ

Per a la resolució de controvèrsies o qüestions relacionades amb aquest lloc web o les activitats que s'hi desenvolupen, serà d'aplicació la legislació espanyola, a la qual se sotmeten expressament les parts, sent competents per a la resolució de tots els conflictes derivats o relacionats amb el seu ús els Jutjats i Tribunals de Barcelona. Última actualització:18 d’octubre de 2021